• Fasilitoidut työpajat
  • Fasilitointi on ymmärryksen helpottamista. Fasilitoidussa työpajassa strategia kirkastuu ja tulevaisuus alkaa näyttää mahdollisuudelta. Skenaariotyöpajassa pohditaan erilaisia tulevaisuuksia. Työpajaan kerätään eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Luova ilmapiiri innostaa avarakatseiseen pohdiskeluun. Tavoitteellinen prosessi luo strukturoidun rungon. Työpajoissa pohditaan tapoja, joilla erilaisia tulevaisuuksia voidaan viestiä organisaatiossa. Tulevaisuusuutiset-formaatti on yksi tapa.
[ neodesign ]