• Opettelen tulevaisuutta
 • Olen aina kiinnostunut tulevaisuudesta. Kun aloin viitisen vuotta sitten opetella tulevaisuustutkimukseen ja skenaariotyöskentelyyn liittyviä asioita, tuli vastaan kehittyvä ja kansainvälinen tieteenala, joka vaatii ihan omanlaistaan erikoisosaamista. Siihen voisi uppoutua täysin.


  Tässä maassa on nimekkäitä tulevaisuustutkijoita ja tutkimuslaitoksia. On muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Tähtitieteilijä Esko Valtaoja, tutkija Mika Aaltonen ja futurologi Elina Hiltunen ovat julkaisseet aiheesta kiinnostavia kirjoja ja artikkeleita.  Niin tekevät myös alan lehdet.

  Jokaisessa organisaatiossa tutkaillaan tulevaisuutta osana strategiaprosesseja. Tulevaisuutta ennakoivissa ryhmissä tarvitaan erilaisia ihmisiä, koska lähtökohtana työlle on erilaisen tiedon lisäksi jokaisen oma intuitio. On sanottu, että intuition merkitys lisääntyy nykyisessä kaoottisessa ympäristössä. Itse uskon intuition voimaan.

  Nyt tarvitaan ratkaisuja, joilla kootaan yhteen faktat  ja eri ihmisten päässä olevat intuitiot. Koottu tieto pitäisi esitellä muodossa, joka herättää myös vähemmän tulevaisuutta pohtivat ajattelemaan omien tekojensa vaikutuksia. Oma tulevaisuusosaamiseni liittyy ruokaan ja tulevaisuusviestintään.

  Aika monet tulevaisuuden suuret kysymykset ja pirulliset ongelmat liittyvät ruokaan ja energiaan: ilmastonmuutos, globalisaatio, ikääntyminen, kaupungistuminen, talouden turbulenssi ja  polarisaatio. Tulevaisuusuutiset on viestintäkonsepti, joka konkretisoi mahdollisia muutoksia. Tutkailun aikajänne ei ole vuosikvartaali (3kk), se on vuosisatakvartaali. Ihmiskunnan isojen haasteiden, kuten ruoka- ja vesipulan ratkaisuun ja ennakointiin tarvitaan 20-40 vuotta.

  Tulevaisuusuutiset-sivuilla esitellään tulevaisuusviestinnän palvelut: Fasilitoidut työpajat, tulevaisuusuutiset-formaatti, tulevaisuus- ja trendiluennot sekä erilaiset raportit. Sivuilla esitellään myös tähän asti tehtyjä tulevaisuusviestintätöitämme.

  Tulevaisuuden opettelu on paitsi hyödyllistä, myös kiinnostavaa. Se on mainio työpajan aihe. Se on vähintään luennon arvoinen.

   

  Sivuja, joita seuraan:

  BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

   

[ neodesign ]